Nyíl balra: Következő oldal

Közoktatási esélyegyenlőségi Program

Tartalomjegyzék

1. Helyzetelemzés

1.1.   A tanulói összetétel, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának kiegyenlítettsége

1.2.   Az oktatás eredményessége

1.3.   A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részvétele az intézmény által nyújtott programunkban

1.4.   Az oktatás, nevelés feltételei a település intézményeiben

1.5.   Az intézmény pedagógia programjának, oktatási-nevelési gyakorlatának vizsgálata

1.6.   Az intézmény szakmai és társadalmi környezete, kapcsolatrendszerének vizsgálata

2. Az intézkedési terv célja

3. Kötelezettségek és felelősség

4. Akcióterv

5. Megvalósítás

6. Monitoring és nyilvánosság

7. Konzultáció és visszacsatolás

8. Garanciális elemek, illetve szankciók

9. Az esélyegyenlőségi Program elfogadása és jóváhagyása

Magadat úgy ékesíted, hogy az elmédet élesíted.

Ady Endre Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény