Házirend

Az Alapfokú Művészeti Intézmény Pedagógiai Programja

A közoktatásról szóló törvényben előírt feladatok megvalósításának módját határozza meg.

Házirend

Az intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

SZMSZ
Az általános iskola Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti a testület tagjainak egyéni és kollektív jogait és kötelezettségeit.

Dokumentumok

Esélyegyenlőségi program

Az intézmény közoktatási esélyegyenlőségi programja a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében íródott.

Ady EndreAdy Endre szobra az iskola udvarábanAz Alapfokú Művészeti Intézmény Pedagógiai ProgramjaÁltalános iskolai pedagógiai programEsélyegyenlőségi programSZMSZ

Általános iskolai pedagógiai program

A közoktatásról szóló törvényben előírt feladatok megvalósításának módját határozza meg.

DÁNSZENTMIKLÓSI
Ady Endre Általános iskola
és Alapfokú Művészeti ISKOLA

A fogadóórák rendje

A fogadóórákon személyesen konzultálhatnak a szaktanárokkal és az osztályfőnökkel. Lehetőség van a tanulók egyéni haladásáról, fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről érdeklődni, segítséget kérni különböző problémák megoldására.

Dánszentmiklósi Iskoláért Alapítvány

Alapítványunk célja a tehetséges és a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak és képesség kibontakoztatásának támogatása. Bevételi forrásunk az adók 1 %-ának felajánlásából és önzetlen átutalásokból származik.

A Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és AMI
felvételi körzete

http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/07/12/17/19/diploma-152025__180.png

A általános iskolában végzett tanulók első két középiskolai évfolyamukon elért, tanév végi tanulmányi eredményei