Események

Ady EndreAdy Endre szobra az iskola udvarában

DÁNSZENTMIKLÓSI
Ady Endre Általános iskola
és Alapfokú Művészeti ISKOLA

Szövegdoboz: Tájékoztató személyazonosító igazolvány igényléséhez 
	Tájékoztató 1
	Tájékoztató 2
Szövegdoboz: Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a hit– és erkölcstan oktatás megszervezését a következő egyházak vállalták:

Magyarországi Evangélikus Egyház — Szilák - Túri Krisztina	TÁJÉKOZTATÓ

Magyarországi Református Egyház —  Uherkovichné Perge Tímea 

Római Katolikus Egyház — Virágh József	TÁJÉKOZTATÓ_1  TÁJÉKOZTATÓ_2


	Koncz Istvánné
	igazgató
Szövegdoboz: Értesítjük a kedves Szülőket,
hogy, gyermeküket a Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti tagozataira 2016. szeptember 01-én és 02-án 14-16 óra között írathatják be.
Az alapfokú művészeti iskolában az R.34.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben térítési díjat kell fizetni.


 


Az Nkt.92.§ (7) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárnak tandíjat kell fizetnie, melynek mértéke a díjalap minimum 20%-a.
A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díjkedvezmény illeti meg. A díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni. A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. A kérelmet az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat, a beadást megelőző háromhavi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről.
A díjkedvezmény iránti kérelmet a mellékelt nyomtatványon egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, legkésőbb szeptember 10-ig.















	A térítési díj megállapítása a teljes tanévre történik, melynek mértékét nem befolyásolja az adott tanév első félévének tanulmányi eredménye.
	A térítési díj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első tanévében az intézmény, az éltkor és a jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel.

A beiratkozásra kérem hozza magával
művészeti bizonyítvány ( ha már valamely művészeti tagozat tanulója volt a gyermek)
jövedelemigazolás díjkedvezmény iránti kérelem esetén
határozat, ha a tanuló hátrányos helyzetű
határozat, ha a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű
szakértői vélemény/ orvosi igazolás, ha a tanuló testi, érzékszervi vagy enyhe értelmi fogyatékos
megállapított térítési díj, ha nem jogosult kedvezményre

Dánszentmiklós, 2015. augusztus 25.
                                           Koncz Istvánné
                                              igazgató


Szövegdoboz: Kedves Diákok és Szülők!
Örömmel tájékoztatunk, hogy iskolánk sikeresen részt vett és nyert a Határtalanul pályázaton.
A pályázatnak köszönhetően 21 tanulónk kirándulást tehet a Vajdaságban (Szerbia), amelyből állami támogatás több mint 700 ezer Ft.
Reméljük sikeresen telik majd az ismeretszerzési kezdeményezésünk és a továbbiakban is lehetőségünk lesz sok-sok tanulóval megismertetni történelmi Magyarországunk szépségeit.
	Szabó Katalin	program szervezője
Szövegdoboz: Hirdetmény
az általános iskolai beiratkozás rendjéről